Syitä on monia...                 

mutta ne ovat kaikki voitettavissa.

Matematiikka lapsesta vaikeaa?

Matematiikan oppimiseen ei ole oikotietä. Matematiikkaa opitaan pala kerrallaan ymmärtämällä ja harjoittelemalla. Lisäksi uuden asian oppiminen vaatii monesti aiempien sisältöjen osaamista. Tämän vuoksi kärryille pääseminen on monesti vaikeaa, ja mitä pidemmälle koulussa edetään, sitä vaikeammaksi se muuttuu.

Kärryiltä putoaminen sen sijaan käy helposti, sillä syitä on useita: heikko kouluopetus, meluisa luokka, erityisen tuen tarve, pidempi sairausjakso, koulukiusaaminen, erinäiset oppimisvaikeudet, motivaation puute, aukot jo opetetuissa asioissa. Yksikään syy ei kuitenkaan estä oppimasta matematiikkaa ja pääsemästä takaisin kärryille!

Matikkahelppi tarjoaa laadukasta matematiikan yksityisopetusta juuri sinun lapsesi tarpeisiin. Kartoitan lapsesi osaamistason ja sen jälkeen etenemme pala kerrallaan kohti toivottuja tavoitteita. Oppitunneillani vallitsee rento ja lempeä ilmapiiri, mikä antaa lapsellesi mitä parhaimmat mahdollisuudet oppia matematiikkaa ja saada onnistumisen kokemuksia!

Huolestuttaako arvosana?

Koulussa oppitunnin aihe on kaikilla sama, eikä vanhoihin asioihin ehditä palata. Tarve kertaukselle on kuitenkin yksilöllinen. Jos matemaattisissa perustaidoissa on liuta erilaisia puutteita, arvosanan omatoiminen nostaminen on vaikeaa. Mikäli puutteisiin ei saa apua, samat virheet toistuvat kokeessa vuodesta toiseen.

Matikkahelppi tarjoaa lapsellesi mahdollisuuden laittaa perusasiat kuntoon, kehittää matemaattista osaamista ja havitella parempia arvosanoja. Matikkahelpiltä saat lapsesi tarpeesta riippuen niin pitkäjänteistä kuin lyhytkestoisempaa apua. Yksityisopetuksessa lapsesi 

  • saa kysyä asioita, joita ei koulussa uskalla kysyä
  • opiskelee opettajan kanssa ennaltasovittuja, oppilaan oppimisen ja menestymisen kannalta keskeisiä aiheita  
  • saa ohjausta matemaattisen tekstin oikeaoppiseen kirjoittamiseen
  • työskentelee omaan tahtiin, ilman ryhmäpainetta.

Luodaan yhdessä lapsellesi parempi matemaattinen pohja!